Onder de AVG zijn veel organisaties verplicht een functionaris voor Gegevensbescherming (FG/DPO) aan te wijzen. Heeft u gecontroleerd of u die verplichting heeft?

WP29 heeft aangegeven dat de FG/DPO  binnen de Europese Unie moet worden aangesteld, ook als u als verantwoordelijke of verwerker buiten de Europese Unie gevestigd bent.

In accordance with WP29 guidance <strong>it is possible to appoint an external DPO and have the (mandatory) tasks fulfilled on the basis of a service contract</strong>.